Cây xanh, cây cảnh các loại

Cây Công Trình, Cây Bóng Máy

Cây Giống

Hệ Sinh Thái

Các dịch vụ,sản phẩm liên quan

thông tin liên hệ
Anh Phạm Văn Huy
Trưởng phòng kinh doanh
+84981588758 - 0981588758

Ông Hoàng Văn Riêm
Tư vấn đào tạo Nghệ nhân -

-

Cây Bonsai

Sưu tập đam mê
Sưu tập đam mê
Cây thế huyền
Cây thế huyền
Cây khế hiếm có
Cây khế hiếm có
Nghệ thuật siêu đẹp
Nghệ thuật siêu đẹp
Cây dáng làng 119 bông duy nhất
Cây dáng làng 119 bông duy nhất
Long vân khánh hội (Bám vào đá độc thạch)
Long vân khánh hội (Bám vào đá độc thạch...
Cây sanh thế trực
Cây sanh thế trực
Cây song thụ
Cây song thụ
Cây xong thụ
Cây xong thụ
Cây tam đa
Cây tam đa
Cây sanh bám đá hình tượng rùa
Cây sanh bám đá hình tượng rùa
cây Sanh nùm bông
cây Sanh nùm bông
Trực hoành 29
Trực hoành 29
Cây sanh đỉnh cao
Cây sanh đỉnh cao
Cổng hạnh phúc
Cổng hạnh phúc

Cây bonsai mini thế

Bộ ba cây
Bộ ba cây
Bộ năm cây
Bộ năm cây
Cây ổi
Cây ổi
Cây chanh
Cây chanh

Cây nội ngoại thất

Cây hồng đào
Cây hồng đào
Cây hoa giấy trậu
Cây hoa giấy trậu
Cây hoa giấy leo
Cây hoa giấy leo
Trái tim nhỏ
Trái tim nhỏ
Tùng bách tán
Tùng bách tán
Kim ngân củ
Kim ngân củ
Tiểu cảnh ông địa
Tiểu cảnh ông địa

Cây công trình, cây bóng mát

Cây Tùng
Cây Tùng
Cây Me
Cây Me
Hồng giàn
Hồng giàn
Hồng chậu
Hồng chậu
Cây cọ Trơn
Cây cọ Trơn
Cây chay
Cây chay
Cây Vú Sữa
Cây Vú Sữa
cây đặc biệt
cây đặc biệt
cây Dừa
cây Dừa
Hơn 20.000 cây Sanh
Hơn 20.000 cây Sanh
Cây Lộc vừng
Cây Lộc vừng
Cây muồng hoàng yến
Cây muồng hoàng yến